KOASÛ

白話字台語歌詞 Pe̍h-ōe-jī tâi-gí koa-sû
🌗

讓我照顧妳 feat. 小球(莊鵑瑛) Hō͘ góa chiàu-kò͘ lí 芒果醬

[Verse]

在阮兜塗跤 坐佇妳頭前
Tī gún tau thô͘-kha, chē tī lí thâu-chêng
一切慢慢仔像 五月的日頭
It-chhè bān-bān-á chhiūⁿ gō͘-goe̍h ê ji̍t-thâu
曝佇後山的溪 閃爍 親像妳
Pha̍k tī āu-soaⁿ ê khe siám-sih, chhin-chhiūⁿ lí

妳說 「分手吧」
妳說 「分手吧」
啊~
啊~
我只記得一句
我只記得一句

[Chorus 1]

「予我照顧妳」 「我免你照顧」
“Hō͘ góa chiàu-kò͘ lí” “Góa bián lí chiàu-kò͘”
啊 啊 啊
Ah ah ah
妳說妳的心 都在這飄散
妳說妳的心 都在這飄散
多少夜空 曾經交錯 停留
多少夜空 曾經交錯 停留

[Chorus 2]

妳捌講大漢了後欲佮我
Lí bat kóng tōa-hàn liáu-āu beh kah góa
牽手一世人
Khan-chhiú chi̍t-sì-lâng
無我 就無妳啊
Bô góa tō bô lí ah
夢中的婚禮
Bāng-tiong ê hun-lé
囡仔的名字 攏消失
Gín-á ê miâ-lī lóng siau-sit

我𤆬著所有對妳的思念
Gòa chhōa-tio̍h só͘-ū tùi lí ê su-liām
行到樓頂 無妳 就無我
Kiâⁿ kàu lâu-téng, bô lí tō bô góa
若是有緣
Nā-sī ū-iân

妳說妳的心 都在這飄散
妳說妳的心 都在這飄散

[Outro]

我欲去死啦
Góa beh khì-sí lah

, , , , — Jul 2, 2022

Made with 🍺 and Hexo.js